Wólka Pęcherska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany na skraju lasu po prawej stronie drogi Łoś - Jazgarzew, bliżej tej drugiej wsi.

Cmentarz na planie wydłużonego prostokąta, z półkoliście wyprofilowaną tylną częścią. Ogrodzony niskim sztachetkowym płotkiem, wspartym na słupkach z rur stalowych. Wejście od strony drogi, w części centralnej. Wymiary: dł.32 m., szer. 8,5 m. + półokrągłe wybrzuszenie. Na wprost wejścia drewniana kapliczka, do której przybito zachowane oryginalne drewniane tabliczki z nazwiskami poległych. Po obu stronach kapliczki głazy narzutowe. Na lewym podano ilość poległych: 68 Deutsche, 48 Russen, na prawym napis w języku polskim: Módlcie się za poległych. 27 drewnianych krzyży, wykonanych na wzór krzyży z cmentarzy w Galicji. Po lewej stronie od wejścia, przy ogrodzeniu wyróżniona kamieniem z inskrypcją mogiła oficera.
Z zachowanych tabliczek nagrobnych wynika, że polegli Niemcy służyli 333 Pułku Piechoty oraz 333 Rezerwowym Pułku Piechoty, jedynie wspomniany wyżej oficer był z 336 Pułku Piechoty. Brak jest informacji, z jakich jednostek pochodzili pogrzebani tu Rosjanie.

Opracowanie:Piotr Żaczek, Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BECKPAULLANDSTURM.REG. J. R. 333, 1 KOMP.1915-07-24--- -
KORZENIEWSKIIGNATZERS. RES.INF. REG. 333, 11 K.1915-07-26--- -
MACHINEKU.UNTEROFFIZIERINF. REG. 333, 2 KOMP.---- -
NIEHOFFHERMANNOFFIZIER STRI.R.336, 7 K.1915-07-27--- -
STACHEEMILLANDSTURM.REG. J.R. 3331915-07-24--- -
THORBECKFRIEDR. WILH.GEFR.I.R. 335, 9 K.1915-07-24--- -
WINELFRIEDRICHERS.RES.I.R. 339, 10 K.1915-07-24--- -


Powrót do strony głównej