Żabieniec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Obiekt znajduje się przy ulicy Łąkowej, w północnej części wsi. O lokalizacji informuje drogowskaz w centrum wsi, przy sklepie.

Cmentarz o kształcie kopca o wysokości 1,5 m., otoczony ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych łańcuchem o dużych oczkach. W części centralnej kopczyk kamienno - ziemny. Cmentarz zadbany, pod opieką okolicznych mieszkańców. Wokół wysadzone młode dęby.

Opracowanie:Piotr Żaczek, Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
NELKEAUGUSTMUSK.I.K.P J.R. 1411914-10-10--- -


Powrót do strony głównej