Krasowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Namysłów, pow. namysłowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poświęcony poległym mieszkańcom okolicznych wiosek, umieszczony na miejscowym cmentarzu. Ma formę steli na niewielkim postumencie, ozdobionej u dołu reliefem żelaznego krzyża. Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej