Letnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świdnica, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie bloku wspartego na niskim postumencie, na którym widnieje cytat biblijny:
„Eine gro(u)ssere Liebe hat niemand als, die, dass er sein Leben hingiebt fur seine Freunde. Joh. 15 v13.”
Co w tłumaczeniu brzmi:
„Nie ma miłości większej od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swych". Ewang. wg św. Jana 15 w. 13
Na frontowej ścianie bloku napis:
„Dem im Weltkriege 1914-1918 aus La(u)ttnitz gefallenen Helden Gewidmet von der Gemeinde u.Gut“
Co w tłumaczeniu brzmi:
„Poświęcony bohaterom z Letnicy poległym w wojnie światowej 1914-1918 od gminy i majątku ziemskiego”
Na bocznych ścianach bloku zachowane nazwiska poległych.

Opracowanie:Anna Sołtyszewska
Data danych:2008-04-26
Nazwisk: 27

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
-HERMANN--1918-05-05--- -
ARLTPAUL--1917-01-13--- -
ECKERTHERMANN--1917-01-29--- -
ECKERTPAUL--1914-09-22--- -
ECKERTWILHELM--1916-10-15--- -
ECKERTWILHELM--1915-08-19--- -
FRANKEERNST--1918-04-22--- -
FRANKEGUSTAV--1917-03-23--- -
GIERACHMAX--1916--- -
GIERACHOTTO--1917-03-07--- -
GUTSCHEAUGUST--1916-10-25--- -
HAHNPAUL--1915-08-06--- -
HELBIGHERMAN--1914-11-03--- VERM
HERINGPAUL--1917-06-14--- -
HERINGPAUL--1917-12-31--- -
HIRTHEHERMAN--1916-04-16--- -
HIRTHEWILHELM--1916-08-27--- -
JUNGNICKAUGUST--1915-10-01--- VERM
JUNGNICKGUSTAV--1918-11-09--- -
KOCHHERMANN--1918-10-14--- -
KUBEKARL--1916-10-05--- -
LUDWIGFRIEDRICH--1919-01-27--- -
SCHWETKEGUSTAV--1915-07-19--- VERM
TENSLERGUSTAV--1914--- -
TSCHERNACK---1917-06-04--- -
WOITHEFRANZ--1915-05-07--- VERM
WOITHEOSKAR--1917-11-20--- -


Powrót do strony głównej