Komorniki I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Obok kościoła zlokalizowany pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej