Łowkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie krzyża na wysokim postumencie w którym umieszczono kapliczkę.
Brak nazwisk.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2008-03-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej