Brzezinki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Masłów, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Zbiorowa mogiła 23 ekshumowanych żołnierzy armii rosyjskiej znajduje się po prawej stronie głównej alejki cmentarza w Brzezinkach. Zostali pochowani wspólnie z żołnierzami polskimi z 1939 roku. Nowy nagrobek postawiono w 2016 roku.
Brak szczegółowych informacji o pochowanych.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2021-08-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej