Moszczanka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Prudnik, pow. prudnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy wejściu na cmentarz znajduje się dawny pomnik ofiar I wojny światowej, zaadoptowany na pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej