Charsznica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Charsznica, pow. miechowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony po lewej stronie linii kolejowej Kielce - Katowice, przed przejazdem do Uniejowa. Założony na planie prostokąta, na niewielkim tarasie z mogiłą ziemną pośrodku.
Pierwotnie był ogrodzony niskim kamiennym murkiem. Na mogile znajdował się duży blok kamienny z wyrytym napisem w języku niemieckim ( data śmierci i nazwiska zabitych ). U podnóża mogiły, po obu stronach kamiennego bloku umieszczono mniejsze płyty, również z napisami w języku niemieckim.
Spoczywa tu 41 żołnierzy armii niemieckiej, którzy zginęli podczas katastrofy kolejowej 3 listopada 1914 r.


(Źródło: Krystyna Lagierska)

Z ostatnich informacji prasowych wynika, że cmentarz został odnowiony. Wymaga sprawdzenia, czy zachowały się inskrypcje.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej