Bełżec I (Szczety)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bełżec, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarzyk jest ogrodzony siatką, znajduje się na nim 3 krzyże, jeden metalowy i dwa lastrikowe. Zarys mogił jest już praktycznie nieczytelny. Pochowani tu żołnierze najprawdopodobniej zmarli z odniesionych ran w pobliskim szpitalu polowym na „Zamulisku”. Na podstawie książki Danuty Kawałko „Cmentarze województwa zamojskiego”, wydanej w 1994 roku. Pochowanych tu jest około 30 żołnierzy w pojedynczych mogiłach. (wydaje mi sie ze względu na obszar cmenatrza jest to liczba zaniżona).

Opracowanie:Paweł Sokalski
Data danych:2018-11-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej