Bełżec II (Domałowiec)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bełżec, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony we wschodniej części Bełżca. Pochowanych jest tam około 80 żołnierzy w pojedynczych mogiłach w 5 rzędach, najniżej położona jest mogiła zbiorowa, która może być ostatnim miejscem spoczynku około 30-40 żołnierzy. Cmentarz jest ogrodzony dość mocno podniszczona siatką, znajduje się na nim jeden metalowy krzyż.

Opracowanie:Paweł Sokalski
Data danych:2018-11-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej