Parzeńsko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowogródek Pomorski, pow. myśliborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Wollhaus.
Śródleśna osada w Puszczy Barlineckiej, pięknie położona nad jeziorem Parzeńskim. Najłatwiej dostać się do niej traktem z Karska. Trzeba pokonać kilka kilometrów leśnych szutrów, żeby dotrzeć do figury Matki Boskiej i znajdującego się przed nią kamienia dedykowanego Janowi Pawłowi II. Pierwotnie w tym miejscu, przy wjeździe do wsi, stał obelisk poświęcony poległym w I wojnie. Odkopana bryła pomnika stoi obecnie na prywatnym terenie, tuż przy granicy odrestaurowanego również za prywatne pieniądze ewangelickiego cmentarza. Dobrze widoczne jest jedynie wkomponowane w ramiona krzyża odwzorowanie teutońskiego miecza ułożonego na liściach dębu, oraz daty 1914 i 1918. Miejscowy pasjonat, który przyczynił się do restauracji cmentarza i odszukania pomnika, poświęcił też sporo czasu, by odcyfrować (przy pomocy zaprzyjaźnionego ewangelickiego pastora) nazwiska znajdujące się na nim. Inskrypcja głosi, że jest on poświęcony poległym w wojnie światowej mieszkańcom Wollhaus (Parzeńsko), Friedrichsfelde (nie istniejąca dziś leśniczówka, znajdująca się dawniej w granicach wsi), Heidemühle (Prostki) i Schmiddelbrück (Stawno).
XIX w cmentarz jest udostępniony do zwiedzania.
Zdjęcie z naniesionymi inskrypcjami pochodzi ze zbiorów Jerzego Zygmunta.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-03-29
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BETTFÜHRHERMANNWEHRM.-1914-??-??--- -
HAMERPAULSCH-1917-02-28--- -
MALKOWFRANZ------ -
ROSENAUARTURRET-1917-07-22--- -
SOMMEROTTOLAST.-1917-10-17--- -
STAPELGUSTAVGEF-1918-09-19--- -
WITTEHERMANN--1918-02-13--- -


Powrót do strony głównej