Rzeszów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Rzeszów, pow. rzeszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W okresie I wojny światowej na terenie cmentarza chowano żołnierzy i jeńców wszystkich walczących stron, którzy polegli lub zmarli w Rzeszowie. Ich miejsca spoczynku znajdowały się w dzielnicach IV, VI, VII, IX oraz w pasach przyległych do wschodniego i zachodniego muru cmentarza (Rosjanie). Na podstawie ksiąg zmarłych zidentyfikowano nazwiska 1178 pochowanych. W 1936 r. ich szczątki przeniesiono na wspólne miejsce spoczynku w dzielnicy XXVII, tworząc kwaterę. Obecnie, jedynym śladem jej istnienia jest wysoki granitowy pomnik z napisem 1915. Napis w języku niemieckim wyryty jest w licowej ścianie: WER MUTING FÜR SEIN VATERLAND GEFALLEN DER BAUT SICH SELBST EIN EWIG MONUMENT IM TREDEN HERZEN SEINER LANDESBRUDER UND DIES GEBAUDE STÜRTZ KEIN STURMWIND NIEDER. [KTO ODWAŻNIE PADŁ DLA OJCZYZNY, TEN SAM DLA SIEBIE WZNOSI WIECZNY POMNIK W WIERNYCH SERCACH SWOICH RODAKÓW, A TEJ BUDOWLI NIE OBALI ŻADNA WICHURA].
Chowano tutaj także żołnierzy polskich i legionistów poległych w okresie walk polsko-ukraińskich i wojny polsko-bolszewickiej. Zachowały się jedynie pojedyncze groby poległych w tym okresie: ppor. Stanisława Towarnickiego, płk. Leopolda Lisa - "Kuli", (za: http://groby.radaopwim.gov.pl/).

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2016-11-19
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WĘGLOWSKIFLORIANOFICER WOJSKA POL.-1915-01-23-1888-02-13- grób rodzinny XI-4-1
HOLZERWŁODZIMIERZLEGIONISTA-1914-1897- grób rodzinny XI-18-2
WĘGLOWSKIPIOTROFICER WOJSKA POL.-1915-12-28-1899-03-29- grób rodzinny XI-4-1


Powrót do strony głównej