Sokołów Małopolski


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Sokołów Małopolski, pow. rzeszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Kwatera na cmentarzy parafialnym składa się z 12 mogił zbiorowych. Każda z nich otoczona jest betonowym obramowaniem wypełnionym ziemią z nasadzeniami roślinnymi. Na środku każdej umieszczona jest betonowa poduszka. Mogiły ułożone są w dwóch rzędach z alejką pośrodku, zwieńczoną cokołem pomnika z tablicą: TU SPOCZYWAJĄ NIEZNANE OFIARY I ORAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ. Dotychczas funkcjonowała ona jako kwatera około tysiąca nieznanych żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w 1944 roku. Jednak badania materiałów archiwalnych podważają taką informację. Należy zatem uznać, że kwatera w Sokołowie Małopolskim to miejsce spoczynku 62 nieznanych żołnierzy austrowęgierskich poległych w 1914 roku. Być może pochowano tutaj także pojedynczych poległych w okresie II wojny światowej.
(Ewidencja miejsc pamięci narodowej)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2020-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej