Topilec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Turośń Kościelna, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny połozony przy drodze z Choroszczy, za cmentarzem prawosławnym i cerkwią. Obiekt założony na planie owalu, otoczymy wysokim kamiennym murem. Pośrodku stoi niewielki pomnik z trzema nazwiskami. Reszta nazwisk podana jest na tablicy informacyjnej. Dwa krzyże, jeden w formie wbitego miecza.
Obiekt odnowiony.

Opracowanie:Magdalena Smolska-Kwinta, Daniel Paczkowski
Data danych:2008-04-28
Nazwisk: 19

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
COBUSH.REZERWISTA150 PP1915-08-25--- tablica
EANGEJ.MUSZKIETER150 PP1915-08-25--- tablica
GUSKIJ.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica
JANCYSKIF.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica
KNEIPPJOH.MUSZKIETER150 PP1915-08-25--- tablica
KONITZERM.MUSZKIETER150 PP1915-08-25--- tablica
KRUSEWILH.MUSZKIETER150 PP 6 Komp1915-08-25--- tablica
LEYNKH.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica
MANKOWSKIM.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica
MIELKEH.PLUTONOWY150 PP1915-08-25--- tablica
MORSOCKF.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica
NICKELK.PLUTONOWY150 PP1915-08-25--- tablica
OTTOHERMANNPLUTONOWY150 PP 11 Komp1915-08-25--- tablica
PFLIGEREMILŻANDARM150 PP 5 Komp.1915-08-25--- tablica
RONNEBURGERE.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica
SCHINLIONO.MUSZKIETER150 PP1915-08-25--- tablica
SCHUHMACHERC.ŻOŁNIERZ150 PP 9 Komp1915-08-25--- tablica
SIEMERSHERM.REZERWISTA150 PP1915-08-25--- tablica
WULFFBERNH.MUSZKIETER150 PP 5 Komp1915-08-25--- tablica


Powrót do strony głównej