Kuskowo-Glinki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzegowo, pow. mławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany we wsi Kuskowo-Glinki ok. 3 km na zachód od Strzegowa. Porośnięty drzewami i krzewami. Układ cmentarza całkowicie zatarty, pola grobowe i mogiły niewidoczne. W miejscu centralnym uszkodzony pomnik z ciosów kamiennych, a wokół niego 18 zachowanych tabliczek nagrobnych. Zgodnie z napisami znajdującymi się na tabliczkach, cmentarz kryje szczątki co najmniej 10 żołnierzy armii niemieckiej i 39 bezimiennych żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w czasie walk pozycyjnych w rejonie Strzegowa w pierwszej połowie 1915 r. Według informacji uzyskanych od mieszkańców Kuskowa grobów było dużo więcej, a przytłaczająca większość pochowanych należała do armii rosyjskiej. Niektórzy z żołnierzy rosyjskich służyli w 251 pułku piechoty. Cmentarz nie jest oznaczony tabliczką informującą o charakterze obiektu. Jeszcze pod koniec lat czterdziestych XX w. był w bardzo dobrym stanie.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2008-04-24
Nazwisk: 10

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHUMANNH.-3 K. LIR 1011915-01-20--- -
SCHULZKARLLDSTM4 KOMP. LDST. INF. BATL. NEUFAHRWASSER1916-06-25--- -
SCHOLZB.GEFR16 K. LIR 1031915-02-16--- -
RUDOLFR.-3 K. LIR 1011915-01-20--- -
ROSTO.LDSTM2 K. LIR 1031915-02-16--- -
OKOLBEERNST-2 K. LIR 1031915-02-16--- -
GLAUSA.-3 K. LIR 1011915-01-20--- -
EWALDAUGUSTUFFZ4 KOMP. LDST. INF. BATL. NEUFAHRWASSER1916-06-25--- -
BERGMANN-GEFR3 K. LIR 1011915-01-20--- -
?RSTENG.-3 K. LIR 1011915-01-20--- -


Powrót do strony głównej