Chróścik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. m. Gorzów
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Neuendorf.
Administracyjnie Chróścik znajduje się w granicach Gorzowa, ale jego charakter i zabudowa bardziej przypominają niewielką wioskę. Położony tuż przy zachodniej obwodnicy miasta. Przed neogotyckim kościołem z 1871r leży przewrócony kamienny pomnik poległych. Jego podstawę „ozdobił” ktoś wątpliwej urody napisem (w dodatku z błędem ortograficznym). Przewrócony kamienny trzon pomnika zawiera wklęsłoryte inskrypcje, ale większości napisów nie da się odczytać. Nad inskrypcjami słabo widoczna płaskorzeźba krzyża walecznych, po bokach której najprawdopodobniej znajdowały się liście dębu. Z napisu intencyjnego dają się odcyfrować daty 1914-1920 i nazwa Neuendorf.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-04-27
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?????ANNHER???--1914-12-12--- -
???CHORR??---1914-12-??--- -
?EV?A??---1915-??-??--- -
?UADE??FRANZ--1914-??-16--- -
KA??ZIG---1914-??-??--- -
SIEDLEROTTO--1914-??-10--- -
WE?DERHARTERNST--1914-??-10--- -
-OTTO--1915-??-??--- -


Powrót do strony głównej