Łukowo (Czersk)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czersk, pow. chojnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Niemiecka nazwa Lukowo.
Łukowo to wioska położona w Borach Tucholskich, kilka kilometrów od Czerska. W okresie I wojny w jej pobliżu utworzono wielki obóz jeniecki. Około 50 tysięcy jeńców mieszkało w wybudowanych przez siebie ziemiankach. Byli wśród nich Rumuni, Rosjanie, Anglicy, Włosi. Z uwagi na ciężkie warunki klimatyczne i głód, źle ubrani jeńcy (zwłaszcza z południa) masowo chorowali i umierali. Na cmentarzu założonym nieopodal obozu pochowano około 10% żołnierzy zmarłych w latach 1914-1918. Z obozu nie ma dziś ani śladu. Do dnia dzisiejszego zachował się natomiast cmentarz wojenny. Najłatwiej dostać się do niego z Czerska, jadąc znajdującą się na wprost Urzędu Miejskiego ul. Browarową i dalej jej przedłużeniem - ul Łukowską, która tuż za granicami Czerska przechodzi w bity śródleśny trakt. Ogrodzona drewnianym płotem nekropolia znajduje się po lewej stronie drogi. Wejście przez stylizowaną bramę zwieńczoną trzema prawosławnymi krzyżami; obok tablica informacyjna z podaną w języku polskim, rosyjskim i niemieckim informacją:

Cmentarz wojenny z lat 1914-1917.
Na tym cmentarzu o obszarze 1,5 ha pochowanych jest 4.500 rosyjskich jeńców wojennych.
Większość to jeńcy ze zgrupowania w obozie mieszczącym się w ziemiankach na przyległym terenie.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Pośrodku kamienny pomnik w kształcie piramidy z wykutym dookoła napisem Rosyjskim jeńcom od towarzyszy. Ojcze Nasz, niech będzie wola Twoja.
Na jednym z kamieni nazwisko architekta: Trzciński.
Mogiły ziemne mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczone, położone w równych rzędach. Na mogiłach betonowe krzyże z wyżłobionym miejscem, do którego przymocowane były metalowe blaszki o wymiarach 4 x7 cm z wydrapanymi na nich nazwiskami zmarłych jeńców. Wyżłobienie na wszystkich krzyżach posiada identyczne wymiary, stąd na podstawie tych zachowanych do dziś (znajdujących się w tylnej części cmentarza) można wnioskować, że na każdym krzyżu było 6 szt. tych mikroskopijnych tabliczek. Inskrypcje są dziś trudne do odczytania. Część blaszek zamalowano farbą prawdopodobnie podczas konserwacji cmentarza. Ogólnie cmentarz w dobrym stanie, zadbany.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-05-07
Nazwisk: 36

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
-NIKOŁAJ------ -
??A?SZESZILI------- -
?ASZISZKINILJA------ -
?ISANOW------- -
?ONI???KONSTANTIN------ -
?OWA??OW------- -
A???U?AN??------- -
A?KUZ????------- -
ALEKSANDROW------- -
ARCHIPOW------- -
ASPIE??ZO??------- -
AWDŻENKO------- -
BACHU??------- -
BODJANU??------- -
BUCHALKIN------- -
DURCZ?W------- -
GAKIEN???------- -
GESTAROWICZ------- -
GORCZIKOW------- -
GRZYB???------- -
ILJIN------- -
IŻEGO??------- -
KOŁNAKOW------- -
KUŁAKOWSKI------- -
LI?UT???------- -
MARKOWALEKSEJ------ -
MOKIEDOW------- -
MURASZOW------- -
ORESZIN------- -
PIROŻOW------- -
SAMIEL???------- -
SIDOROWNIKOŁAJ------ -
SKINCZENKO------- -
SKRI?AN------- -
SUCHOSTINSKI------- -
TAŁOLEPER------- -


Powrót do strony głównej