Wieszczyno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Słupsk, pow. słupski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz rodzinny - pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Jarosław Dąbrowski
Data danych:2008-06-04
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GOERNE vonZ.LEUTNANTLEIBHUSAREN RGT. N 11915-02-07-1893-07-02Wieszyno - Vessin -


Powrót do strony głównej