Trzebień


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Magnuszew, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zadbany. Nowe drewniane ogrodzenie, postawione symboliczne krzyze. Pochowanych koło 300 osób (wg relacji miejscowych). Brak wyraźnych miejsc pochówku. Jeden pomik nagrobny postawiony już po wojnie przez rodzinę zabitego z zachowanym (odnowionym?) napisem. Mała kapliczka, a w niej płyta.

Opracowanie:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Data danych:2008-05-31
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SZHRÖDEROTTOL.INF.R.22.10K-1915-08-04--- -


Powrót do strony głównej