Gliwice XI


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Są to pozostałości Cmentarza Kozielskiego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Kozielskiej. Ocalałe po likwidacji cmentarza, w latach 70-tych. Nagrobki umieszczono w czymś w rodzaju lapidarium obok drewnianego kościoła.

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2008-06-18
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
IHMINGALFREDUTFFZ.-1916-03-18-1888?- -
STUCKEGUSTAVGEFR.-1914-10-28-1886?- -


Powrót do strony głównej