Książ Wielki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Książ Wielki, pow. miechowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny
Opis:

Mogiła na cmentarzu parafialnym pw. św. Wojciecha.

Opracowanie:Arkadiusz Siekaniec
Data danych:2008-06-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej