Laski Lubuskie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Górzyca, pow. słubicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Lässig
Wioska przy lokalnej drodze z Rzepina do Górzycy i dalej do Kostrzyna. Przy drodze dobrze widoczny późnogotycki kościół z kamienia i cegły. Na terenie przykościelnym zwraca uwagę charakterystyczna wysmukła bryła pomnika poświęconego poległym w I wojnie. Na podstawie nikłe ślady inskrypcji. Dobrze widoczna płaskorzeźba przedstawiająca wojskowy hełm w otoczeniu wieńca laurowego i wykute pod nim daty 1914-1918.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-08-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej