Woźniki (mazow.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radzanowo, pow. płocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogiła żołnierzy niemieckich poległych w 1915 r. Znajduje się na cmentarzu parafialnym w Woźnikach. Na mogile ustawiono głaz granitowy, na którym wyryto wizerunek Krzyża Żelaznego, oznaczenie jednostki wojskowej (3 K.E./37), nazwiska i daty śmierci poległych żołnierzy oraz napis: "Starben den Heldentod".
Pochowano tu dwóch żołnierzy z 3 kompanii batalionu zapasowego 37 pułku strzelców (3 Kompanie Ersatz-Bataillon Füsilier Regiment von Steinmetz Nr. 37). Pułk ten posiadał swój garnizon w Krotoszynie w Wielkopolsce.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2008-09-05
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BYLICKI--3 K. E./ 371915-03-15--- -
WOHTFAHRT--3 K. E./ 371915-04-14--- -


Powrót do strony głównej