Krzywopłoty


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Klucze, pow. olkuski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Legioniści polscy polegli pod Krzywopłotami pochowani są w pobliskim Bydlinie. W 2009 r. mieszkańcy Krzywopłot ufundowali tablicę pamiątkową poświęconą poległym Legionistom. W dniu 08.11.2009 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tej tablicy z udziałem władz. Jest to jedyne pamiątkowe miejsce w Krzywopłotach. Główne uroczystości ku czci Legionistów odbywają się co roku 11 listopada w kościele parafialnym w Bydlinie oraz na tutejszym cmentarzu parafialnym.
Ciekawostką jest fakt, że Legioniści, którzy przeżyli wojnę, w podzięce mieszkańcom za życzliwość i wsparcie ufundowali budowę szkoły w Bydlinie. Szkoła podstawowa nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a gimnazjum imię Legionistów Józefa Piłsudskiego. Budynek mieszczący obie szkoły (po rozbudowie) stoi do dziś. W roku 2008 obchodzony był jubileusz 70-lecia szkoły.

Opracowanie:Barbara Pietrzak-Struzik
Data danych:2010-06-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej