Łopiennik Górny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łopiennik Górny, pow. krasnostawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny założony w 1915 roku w Łopienniku Górnym. Położony jest przy trasie Lublin - Krasnystaw, około 5 km na południowy-wschód od m. Fajsławice.
Leży na wzgórzu. Kształtem przypomina krzyż. Otoczony jest murem z białej cegły, który przykrywa czerwona dachówka. Od strony jezdni jest metalowa brama, obok której umieszczono tablicę informacyjną. Naprzeciw bramy jest symboliczna betonowa mogiła z krzyżem wykonanym z rur. Na mogile umieszczono 3 prostokątne imienne tablice żeliwne oraz fragmenty 23 krzyży żeliwnych (zachowały się tylko owalne tabliczki) 2 korpusy z dużym fragmentem krzyża żeliwnego leżą bezpośrednio na ziemi obok betonowego nagrobka. Na betonie widoczny ślad po skradzionej (owalnej) tablicy nagrobnej.
Pierwotny układ cmentarza nie zachowany lecz można dostrzec delikatne zarysy podłużnych kopców zbiorowych mogił jak również układ alejek. Pochówki z lat 1914 i 1915. Cmentarz podzielony był na trzy sektory: niemiecki (centralna część cmentarza), austriacki i rosyjski.
Cmentarz zadbany (koszona trawa, brak zaśmieceń, czytelna tablica informacyjna).

Opracowanie:Wiesław Gwarda, Epegeiro
Data danych:2013-12-15
Nazwisk: 63

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BISONJOHANNWEHRMANNR.J.R. 46/1K.1915-07-20--- -
SCHOFFEINAJOHANNWEHRMANNR.J.R. 46/8K.1915-07-20--- -
STINDTMANNRUDOLFWEHRMANNR.J.R. 205/11K.---- -
KLOSCROBERTWEHRM.J.R. 46/1K.1915-07-21--- -
HERGESELLTHEOPHIELUNTOFFZ.R.J.R. 205/3K.1915-07-24--- Żeliwna tablica z symbolem żelaznego krzyża
MACKEKARLUNTOFFZ.J.R. 45/5K.1915-07-29--- -
WOLFWALTERUNTOFFZ.R.J.R. 203/6K.1915-07-22--- -
BENGALON?SOLDATR.J.R. 204/10K.1915-??-??--- -
GEIKE-RESERVISTR.J.R. 203/10K.---- -
PIMMET-RESERVISTR.J.R. 203/5K.---- -
PLEWAJOSEFRESERVISTJ.R. 46/4K.1915-07-21--- -
BERGKARLREKRUTR.J.R. 46/8K.1915-07-20--- -
BLOBELERNSTMUSKETIERR.J.R. 205/7K.1915-07-27--- -
BRAUNEPPAULMUSKETIERJ.R. 46/2K.1915-07-21--- -
DUNKELMARTINMUSKETIERR.J.R. 205/1K.1915-07-23--- -
EBELTOTTOMUSKETIERR.J.R. 205/3K.1915-07-23--- -
EIDENADOLFMUSKETIERR.J.R. 208/9K.1915-07-30--- -
EISENBLATGUSTAVMUSKETIERR.J.R. 205/2K.1915-07-23--- -
HECKERTERNSTMUSKETIERJ.R. 46/3K.1915-07-21--- -
HÖHNAUGUSTMUSKETIERR.J.R. 205/10K.1915-07-23--- -
MENZELHERMANNMUSKETIERJ.R. 46/3K.1915-07-21--- -
PRITSCHOWGEORGMUSKETIERR.J.R. 205/2K.1915-07-23--- -
RITTERRICHARDMUSKETIERJ.R. 46/6K.1915-07-21--- -
RÜDDENKLAUGUSTAVMUSKETIERR.J.R. 205/2K.1915-07-20--- -
WANCZINIAK-MUSKETIERJ.R. 146/7K.1915-07-30--- -
WIECZOREKALOISMUSKETIERR.J.R. 205/3K.1915-07-23--- -
HASSELBECKHERMANNLDSTRM.J.R. 46/7K.1915-07-20--- -
KURINGWILHELMLDSTRM.R.J.R. 205/4K.1915-07-23--- -
MODERJOSEFLDSTRM.J.R. 46/6K.1915-07-21--- -
REINKEWILHELMLDSTRM.R.J.R. 203/10K.1915-07-23--- -
RUPPINKARLLDSTRM.R.J.R. 46/8K.1915-07-20--- -
SAAGEHERMANNLDSTRM.R.J.R. 205/9K.1915-07-23--- -
SCHWARZFRANZLDSTRM.R.J.R. 206/7K.1915-07-23--- -
WEISEPAULLDSTRM.R.J.R. 46/7K.1915-07-20--- -
WOSSILATPAULLDSTRM.R.J.R. 46/7K.1915-07-20--- -
PREUHSLERGUSTAVLDSTPFL.R.J.R. 207/3K.1915-07-29--- -
HENNERSHEINRICHLDSTM. REKR.R.J.R. 203/10K.1915-07-23--- -
HALTEWILLILDSTM.R.J.R. 46/6K.1915-07-20--- -
HOFMANNOTTOLDSTM.R.J.R. 46/3K.1915-07-21--- -
HOFMANNWILHELMLDSTM.R.J.R. 208/10K.1915-08-07--- Żeliwna tablica z symbolem żelaznego krzyża
HOHENSEILGEORGLDSTM.R.J.R. 46/2K.1915-07-20--- -
KÖHLER IERNSTLDSTM.R.J.R. 207/1K.1915-07-21--- -
NEUTERTEMILLDSTM.R.J.R. 46/6K.1915-07-20--- -
FRETWURSKPAULLDST.REK.R.J.R. 204/12K.1915-07-18--- -
STRUBEBRUNOKRIEGSFRW.R.J.R. 208/9K.1915-07-23--- Żeliwna tablica z symbolem żelaznego krzyża
HUBERTOSKARKANONIERR.FELD.A.R. 2011915-07-29--- -
LEHMANNFRIEDRICHGRENADIERR.J.R. 207/5K.1915-07-25--- -
MEIERPAULGRENADIERR.J.R. 203/7K.1915-07-29--- -
NOACKEMILGRENADIERR.J.R. 203/1K.1915-07-21--- -
SCHMIDTERICHGRENADIERR.J.R. 203/5K.1915-07-30--- -
SCHÖNHOLZPAULGRENADIERR.J.R. 203/3K.1915-07-22--- -
PREUSSGUSTAVGEFREITER D.I.R.J.R. 205/3K.1915-07-23--- -
FREUNDMAXGEFREITER D. R.M.G./R.J.R. 2051915-07-23--- -
DAHLEHANSGEFREITERR.J.R. 46/1K.1915-07-21--- -
MINGEANTONGEFREITERJ.R. 46/4K.1915-07-21--- -
OHLEWILHELMGEFREITERR.J.R. 204/7K.1915-07-29--- -
ROTHERPAULGEFREITERR.J.R. BATL. 16/3K.1915-07-24--- -
STANOWSKIGEORGGEFREITERR.J.R. 203/10K.1915-07-24--- -
LECHMAXFÜSILIERR.J.R. 203/9K.1915-07-23--- -
LIGGESERNSTFÜSILIER-1915-07-23--- -
BRÜLLEMILERS.RES.R.J.R. 46/1K.1915-07-20--- -
BUSTDORFEMILERS.RES.J.R.M. 46/6K.1915-07-26--- -
KOSCIEKJOHANNERS.RES.J.R.1915-07-24--- -


Powrót do strony głównej