Zgierz-Krogulec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta, gm. Zgierz, pow. zgierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony w pobliżu drogi Zgierz-Grotniki. Zlokalizowany w lesie, otoczony ogrodzeniem. Cmentarz już zdewastowany, choć uporządkowany. Brak jednak właściwych śladów mogił. Aleja wejściowa zakończona kamiennym obeliskiem z wyrytymi oznaczeniami jednostek. Po obu bokach obelisku wmurowane dwa kamienie nagrobne, z czego jeden posiada czytelne inskrypcje.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LUXHERMANOFFIZIER STELLV.?1914-11-18--- -


Powrót do strony głównej