Kotórz Wielki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Turawa, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiły
Opis:

Cmentarz parafialny w Kotórzu Wielkim. Mogiły czterech żołnierzy.
Przy wejściu do kościoła obok cmentarza, pomnik ofiar obu wojen światowych.

Opracowanie:Krzysztof Kołwzan
Data danych:2009-06-09
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DŁUGOSZVINCENTYPODOFICER3 PUŁK GWARDYI KRÓLOWEJ ELŻBIETY1915-12-09-1885-05-22- -
BOBJANOWKRISAK--1916-06-09KOTÓRZ WIELKI1888- Rosyjski jeniec wojenny
WILCZEKJOSEFFÜSILIERGARDE-FÜS. REGT.1918-04-13KOTÓRZ WIELKI1886-10-09- -
SCHNOTALLAANTONINF.RES. J. R. 511918-10-23POZNAŃ1889-01-17- -


Powrót do strony głównej