Ostrośnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Ulica Kościelna, tablica nagrobna zlokalizowana na placu przed kościołem parafialnym pw. Ducha Świętego.

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2009-07-06
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CZERNERREINHOLD ISIDOR--1916-01-13-1893-06-17OSTROŻNICA -


Powrót do strony głównej