Niwki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie głazu z umieszczonymi przed nimi krzyżem i tablicy z nazwiskami poległych w I i II wojnie światowej. Konstrukcja powstała w 1993 r.

Opracowanie:Krzysztof Kołwzan, Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-29
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CICHOSANTON------ -
PALMERJULIUS------ -
PALMERRAFAEL------ -
STOTKOANTON------ -


Powrót do strony głównej