Szczedrzyk II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ozimek, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła na cmentarzu przykościelnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-30
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WIDERAMAXLTN. D. RES.-1916-06-25--- -


Powrót do strony głównej