Bierdzany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Turawa, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik na terenie dawnego cmentarza przykocielnego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej