Krapkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Krapkowice, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w pobliżu wieży Bramy Górnej. Nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej