Krzywizna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kluczbork, pow. kluczborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Płyta wmurowana w ścianę kościoła. Nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej