Mechnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Reńska Wieś, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w pobliżu kościoła, poświęcony ofiarom I i II wojny światowej. Nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej