Dobrosławice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika, brak nazwisk.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej