Krzyżowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olszanka, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W północnej części wsi, za przedszkolem, obok starej drogi do Brzegu, znajduje się "Krąg Pamięci". Jest to 10 lip rosnących w kole, pod każdą znajduje się niewielki głaz narzutowy z wyrytą inskrypcją. Krąg powstał po I wojnie światowej i poświęcony jest 10 mieszkańcom wsi, którzy polegli na tej wojnie. Na głazach wyryte są ich nazwiska, daty i miejsca śmierci - Francja, Rosja, Rumunia. Inskrypcje niemal nieczytelne.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej