Rokitno II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Najnowsza historia mogiły żołnierskiej w Rokitnie to przykład najchwalebniejszego zaangażowania w sprawę ochrony cmentarzy wojennych w Polsce. Zapomniana przez wiele lat mogiła została oczyszczona i zrekonstruowana przez paru miłośników historii, przy współpracy z ks. proboszczem rokitnieńskiej parafii. Obiekt oczyszczono z chaszczy, zrekonstruowano kształt, postawiono krzyże oraz głaz z tablicą pamiątkową. Znajduje się on we wschodniej części wsi, po lewej stronie drogi do Płochocina. Składa się z podłużnej mogiły zbiorowej i przylegającego owalnego kopca. Pochowano tu ok. 200 żołnierzy rosyjskich i ich dowódcę, Polaka, płka Stanisława Różańskiego.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-11-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RÓŻAŃSKISTANISŁAWDOWÓDCA16 PUŁK STRZELCÓW SYBERYJSKICH1914-10-16ROKITNO-- -


Powrót do strony głównej