Dobrodzień


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Dobrodzień, pow. oleski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Pojedyncza mogiła żołnierza węgierskiego na cmentarzu ewangelickim.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-14
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
VARGAISTVANINF.KK IR 44, 5 KOMP.1914-11-13DOBRODZIEŃ-- -


Powrót do strony głównej