Zębowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zębowice, pow. oleski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik ofiar I i II w.św., zlokalizowany na terenie przykościelnym; lista nazwisk obejmuje prawdopodobnie tylko ofiary II w.św.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej