Łącznik II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biała, pow. prudnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Grób
Opis:

Grób na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-17
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SOKOLLEMANUEL--1917-03-30ROSJA1896-03-29- -


Powrót do strony głównej