Łambinowice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Grobowiec
Opis:

Grobowiec na cmentarzu przykocielnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-11-23
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FINSTERBUSCHHUBERTUSFAHNRICHREG. JAEGER Z PFERDE II1917-07-17SURWILY (LITAUEN)1898-06-11- -


Powrót do strony głównej