Roszowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I i II w.św., nazwiska prawdopodobnie tylko poległych w II w.św.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej