Wysieradz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pabianice, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki - kwatera
Opis:

Położony po zachodniej stronie wsi, przy polenj drodze na Hutę Janowską. Teren cmentarza jest zaniedbany i bardzo mocno zarośnięty. Znajdują się na nim pozostałości grobów oraz szczątki krzyża.
W tylnej lewej części cmentarza widoczne ślady kopca. Prawdopodobnie jest to ślad po byłej kwaterze wojennej. Obok kopca jeden powalony nagrobek z zachowanymi nazwiskami.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2010-08-05
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
EBERTOTTORES.----- -
HOPFMAXRES.----- -
OSWALDR.RES.----- -
RITTERR.RES.----- -


Powrót do strony głównej