Komorniki II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Nagrobek na cmentarzu przykościelnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-06
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HEISIGLONGIN--1916-01-07-1886-03-15- -
SLUZALETEMILOBERLEUTNANT-1914-09-09-1872-09-30- -


Powrót do strony głównej