Borzysławice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik zlokalizowany przy drodze prowadzącej do Ucieszkowa.

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOCHJOHANN--1915-05-15ARRAS1886-02-02BORZYSŁAWICE -


Powrót do strony głównej