Grudynia Wielka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiły
Opis:

Groby na cmentarzu parafialnym przy kociele pw. Nawiedzenia NMP, przy ulicy Kozielskiej.

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RESKEJULIUSLANDSTURMANN-1917-04-20-1877-03-14GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAERNSTKANONIER-1917-05-29--GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAGEORGGEFR.-1918-04-29-1888-02-09GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAHEINRICHKRIEGSFRW.-1915-07-22--GRUDYNIA WIELKA -
SMIKALLAREINHOLDLEUTNANT-1916-04-09--GRUDYNIA WIELKA -


Powrót do strony głównej