Mierzęcin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik zlokalizowany przy drodze prowadzącej do Gościęcina.

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FREZNELJOSEF------ -
MAINKAJOHANN------ -
SCHILLERVIKTOR------ -


Powrót do strony głównej