Rudolfowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Działdowo, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Mogiła zlokalizowana ok. 2,5 km od centrum Działdowa, na środku pola ornego obsianego rzepakiem i trudnodostępna. Porośnięta gęstymi krzakami bzu i b. zaniedbana.
Mogiła zbiorowa żołnierzy 21 L.I.R. Stopnie wojskowe, imiona i nazwiska poległych wypisane są na dwóch uszkodzonych tablicach, co uniemożliwia ich pełne odczytanie.
Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:
Nazwisk: 13

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?KEGUST?WEHRM.1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1897- -
?NICK??1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1882- -
?UOERGUSTAVWEHRM.1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1885- -
BARZRICHARDWEHRM.1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1900- -
BUCKOW?H?1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1887- -
CZIRRARNO?1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1896- -
DORAUFRIEDRICHWEHRM.1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1884- -
GIRGOTHGUSTAV?1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1882- -
LINSE??1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1891- -
NOWACKBARTHL.?1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1891- -
REINICKERFRIEDR.RESERV1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1894- -
WISZNIEWSKIANAST.WEHRM.1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1897- -
WUTTKEWILHMWEHRM.1 KOMP LANDW J R 211914-11-16-1894- -


Powrót do strony głównej