Oława I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Oława, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Groby
Opis:

Cmentarz przy ul. Zwierzynieckiej.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-13
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
UEBERSCHARMAXLTN.ERSATZ KAVAL. REG. NR 21916-06-15-1895-09-24- -
WITTNERHANS--1914-09-22FRANCJA1890-06-29- -


Powrót do strony głównej